Hoa

Hoa

Nguyễn Ngọc Phương Trinh
Hoa

Hoa

Nguyễn Ngọc Phương Trinh
1.	Bán đảo Sơn Trà: Bán đảo Sơn Trà 2.	Đi phượt: Bán đảo Sơn Trà 3.	Hoa và biển: Bán đảo Sơn Trà 4.	Cây đa nghìn năm: Bán đảo Sơn Trà 5.	Thác Dambri: Khu du lịch thác Dambri 6.	Hồ nước: Khu du lịch thác Dambri 7.	Mờ ảo: Khu du lịch thác Dambri 8.	Gà con: Nông trang xanh/Green Noel 9.	Chờ thu hoạch: Nông trang xanh/Green Noel 10.	Mùa nấm: Nông trang xanh/Green Noel 11.	Thành phố Đà Nẵng 12.	Cầu Trần Thị Lý: Thành phố Đà Nẵng 13.	Cá chép hóa Rồng: Thành phố Đà Nẵng 14.	Bình minh trên Bà Nà: Khu du lịch Bà Nà Hills 15.	Hoa dại: Khu du lịch Bà Nà Hills 16.	Núi rừng: Khu du lịch Bà Nà Hills 17.	Bầy dê: Thảo Cầm Viên Sài Gòn 18.	Cảnh quê: Địa đạo Củ Chi 19.	Đường hoa Nguyễn Huệ: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 20.	Vườn bí đường hoa: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 21.	Rực rỡ đường hoa: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 22.	Chuyển mùa: Bệnh viện Thủ Đức 23.	Sứ trắng: Bệnh viện Thủ Đức 24.	Nắng biển: Biển Vũng Tàu 25.	Hoàng hôn: Đường cao tốc Long Thành Dầu Giây 26.	Chiều mưa: Đường cao tốc Long Thành Dầu Giây 27.	Vãng cảnh chùa: Chùa Linh Ứng  28.	Góc trời thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, chụp từ Pearl Plaza 29.	Bừng nở: Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 30.	Ngựa núi: Núi Langbiang 31.	Núi non: Núi Langbiang 32.	Cây mai ngày Tết

1. Bán đảo Sơn Trà: Bán đảo Sơn Trà 2. Đi phượt: Bán đảo Sơn Trà 3. Hoa và biển: Bán đảo Sơn Trà 4. Cây đa nghìn năm: Bán đảo Sơn Trà 5. Thác Dambri: Khu du lịch thác Dambri 6. Hồ nước: Khu du lịch thác Dambri 7. Mờ ảo: Khu du lịch thác Dambri 8. Gà con: Nông trang xanh/Green Noel 9. Chờ thu hoạch: Nông trang xanh/Green Noel 10. Mùa nấm: Nông trang xanh/Green Noel 11. Thành phố Đà Nẵng 12. Cầu Trần Thị Lý: Thành phố Đà Nẵng 13. Cá chép hóa Rồng: Thành phố Đà Nẵng 14. Bình minh trên Bà Nà: Khu du lịch Bà Nà Hills 15. Hoa dại: Khu du lịch Bà Nà Hills 16. Núi rừng: Khu du lịch Bà Nà Hills 17. Bầy dê: Thảo Cầm Viên Sài Gòn 18. Cảnh quê: Địa đạo Củ Chi 19. Đường hoa Nguyễn Huệ: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 20. Vườn bí đường hoa: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 21. Rực rỡ đường hoa: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 22. Chuyển mùa: Bệnh viện Thủ Đức 23. Sứ trắng: Bệnh viện Thủ Đức 24. Nắng biển: Biển Vũng Tàu 25. Hoàng hôn: Đường cao tốc Long Thành Dầu Giây 26. Chiều mưa: Đường cao tốc Long Thành Dầu Giây 27. Vãng cảnh chùa: Chùa Linh Ứng 28. Góc trời thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, chụp từ Pearl Plaza 29. Bừng nở: Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 30. Ngựa núi: Núi Langbiang 31. Núi non: Núi Langbiang 32. Cây mai ngày Tết

Phan Hoàng Anh
1.	Bán đảo Sơn Trà: Bán đảo Sơn Trà 2.	Đi phượt: Bán đảo Sơn Trà 3.	Hoa và biển: Bán đảo Sơn Trà 4.	Cây đa nghìn năm: Bán đảo Sơn Trà 5.	Thác Dambri: Khu du lịch thác Dambri 6.	Hồ nước: Khu du lịch thác Dambri 7.	Mờ ảo: Khu du lịch thác Dambri 8.	Gà con: Nông trang xanh/Green Noel 9.	Chờ thu hoạch: Nông trang xanh/Green Noel 10.	Mùa nấm: Nông trang xanh/Green Noel 11.	Thành phố Đà Nẵng 12.	Cầu Trần Thị Lý: Thành phố Đà Nẵng 13.	Cá chép hóa Rồng: Thành phố Đà Nẵng 14.	Bình minh trên Bà Nà: Khu du lịch Bà Nà Hills 15.	Hoa dại: Khu du lịch Bà Nà Hills 16.	Núi rừng: Khu du lịch Bà Nà Hills 17.	Bầy dê: Thảo Cầm Viên Sài Gòn 18.	Cảnh quê: Địa đạo Củ Chi 19.	Đường hoa Nguyễn Huệ: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 20.	Vườn bí đường hoa: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 21.	Rực rỡ đường hoa: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 22.	Chuyển mùa: Bệnh viện Thủ Đức 23.	Sứ trắng: Bệnh viện Thủ Đức 24.	Nắng biển: Biển Vũng Tàu 25.	Hoàng hôn: Đường cao tốc Long Thành Dầu Giây 26.	Chiều mưa: Đường cao tốc Long Thành Dầu Giây 27.	Vãng cảnh chùa: Chùa Linh Ứng  28.	Góc trời thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, chụp từ Pearl Plaza 29.	Bừng nở: Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 30.	Ngựa núi: Núi Langbiang 31.	Núi non: Núi Langbiang 32.	Cây mai ngày Tết

1. Bán đảo Sơn Trà: Bán đảo Sơn Trà 2. Đi phượt: Bán đảo Sơn Trà 3. Hoa và biển: Bán đảo Sơn Trà 4. Cây đa nghìn năm: Bán đảo Sơn Trà 5. Thác Dambri: Khu du lịch thác Dambri 6. Hồ nước: Khu du lịch thác Dambri 7. Mờ ảo: Khu du lịch thác Dambri 8. Gà con: Nông trang xanh/Green Noel 9. Chờ thu hoạch: Nông trang xanh/Green Noel 10. Mùa nấm: Nông trang xanh/Green Noel 11. Thành phố Đà Nẵng 12. Cầu Trần Thị Lý: Thành phố Đà Nẵng 13. Cá chép hóa Rồng: Thành phố Đà Nẵng 14. Bình minh trên Bà Nà: Khu du lịch Bà Nà Hills 15. Hoa dại: Khu du lịch Bà Nà Hills 16. Núi rừng: Khu du lịch Bà Nà Hills 17. Bầy dê: Thảo Cầm Viên Sài Gòn 18. Cảnh quê: Địa đạo Củ Chi 19. Đường hoa Nguyễn Huệ: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 20. Vườn bí đường hoa: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 21. Rực rỡ đường hoa: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 22. Chuyển mùa: Bệnh viện Thủ Đức 23. Sứ trắng: Bệnh viện Thủ Đức 24. Nắng biển: Biển Vũng Tàu 25. Hoàng hôn: Đường cao tốc Long Thành Dầu Giây 26. Chiều mưa: Đường cao tốc Long Thành Dầu Giây 27. Vãng cảnh chùa: Chùa Linh Ứng 28. Góc trời thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, chụp từ Pearl Plaza 29. Bừng nở: Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 30. Ngựa núi: Núi Langbiang 31. Núi non: Núi Langbiang 32. Cây mai ngày Tết

Phan Hoàng Anh
1.	Bán đảo Sơn Trà: Bán đảo Sơn Trà 2.	Đi phượt: Bán đảo Sơn Trà 3.	Hoa và biển: Bán đảo Sơn Trà 4.	Cây đa nghìn năm: Bán đảo Sơn Trà 5.	Thác Dambri: Khu du lịch thác Dambri 6.	Hồ nước: Khu du lịch thác Dambri 7.	Mờ ảo: Khu du lịch thác Dambri 8.	Gà con: Nông trang xanh/Green Noel 9.	Chờ thu hoạch: Nông trang xanh/Green Noel 10.	Mùa nấm: Nông trang xanh/Green Noel 11.	Thành phố Đà Nẵng 12.	Cầu Trần Thị Lý: Thành phố Đà Nẵng 13.	Cá chép hóa Rồng: Thành phố Đà Nẵng 14.	Bình minh trên Bà Nà: Khu du lịch Bà Nà Hills 15.	Hoa dại: Khu du lịch Bà Nà Hills 16.	Núi rừng: Khu du lịch Bà Nà Hills 17.	Bầy dê: Thảo Cầm Viên Sài Gòn 18.	Cảnh quê: Địa đạo Củ Chi 19.	Đường hoa Nguyễn Huệ: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 20.	Vườn bí đường hoa: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 21.	Rực rỡ đường hoa: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 22.	Chuyển mùa: Bệnh viện Thủ Đức 23.	Sứ trắng: Bệnh viện Thủ Đức 24.	Nắng biển: Biển Vũng Tàu 25.	Hoàng hôn: Đường cao tốc Long Thành Dầu Giây 26.	Chiều mưa: Đường cao tốc Long Thành Dầu Giây 27.	Vãng cảnh chùa: Chùa Linh Ứng  28.	Góc trời thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, chụp từ Pearl Plaza 29.	Bừng nở: Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 30.	Ngựa núi: Núi Langbiang 31.	Núi non: Núi Langbiang 32.	Cây mai ngày Tết

1. Bán đảo Sơn Trà: Bán đảo Sơn Trà 2. Đi phượt: Bán đảo Sơn Trà 3. Hoa và biển: Bán đảo Sơn Trà 4. Cây đa nghìn năm: Bán đảo Sơn Trà 5. Thác Dambri: Khu du lịch thác Dambri 6. Hồ nước: Khu du lịch thác Dambri 7. Mờ ảo: Khu du lịch thác Dambri 8. Gà con: Nông trang xanh/Green Noel 9. Chờ thu hoạch: Nông trang xanh/Green Noel 10. Mùa nấm: Nông trang xanh/Green Noel 11. Thành phố Đà Nẵng 12. Cầu Trần Thị Lý: Thành phố Đà Nẵng 13. Cá chép hóa Rồng: Thành phố Đà Nẵng 14. Bình minh trên Bà Nà: Khu du lịch Bà Nà Hills 15. Hoa dại: Khu du lịch Bà Nà Hills 16. Núi rừng: Khu du lịch Bà Nà Hills 17. Bầy dê: Thảo Cầm Viên Sài Gòn 18. Cảnh quê: Địa đạo Củ Chi 19. Đường hoa Nguyễn Huệ: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 20. Vườn bí đường hoa: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 21. Rực rỡ đường hoa: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 22. Chuyển mùa: Bệnh viện Thủ Đức 23. Sứ trắng: Bệnh viện Thủ Đức 24. Nắng biển: Biển Vũng Tàu 25. Hoàng hôn: Đường cao tốc Long Thành Dầu Giây 26. Chiều mưa: Đường cao tốc Long Thành Dầu Giây 27. Vãng cảnh chùa: Chùa Linh Ứng 28. Góc trời thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, chụp từ Pearl Plaza 29. Bừng nở: Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 30. Ngựa núi: Núi Langbiang 31. Núi non: Núi Langbiang 32. Cây mai ngày Tết

Phan Hoàng Anh
1.	Bán đảo Sơn Trà: Bán đảo Sơn Trà 2.	Đi phượt: Bán đảo Sơn Trà 3.	Hoa và biển: Bán đảo Sơn Trà 4.	Cây đa nghìn năm: Bán đảo Sơn Trà 5.	Thác Dambri: Khu du lịch thác Dambri 6.	Hồ nước: Khu du lịch thác Dambri 7.	Mờ ảo: Khu du lịch thác Dambri 8.	Gà con: Nông trang xanh/Green Noel 9.	Chờ thu hoạch: Nông trang xanh/Green Noel 10.	Mùa nấm: Nông trang xanh/Green Noel 11.	Thành phố Đà Nẵng 12.	Cầu Trần Thị Lý: Thành phố Đà Nẵng 13.	Cá chép hóa Rồng: Thành phố Đà Nẵng 14.	Bình minh trên Bà Nà: Khu du lịch Bà Nà Hills 15.	Hoa dại: Khu du lịch Bà Nà Hills 16.	Núi rừng: Khu du lịch Bà Nà Hills 17.	Bầy dê: Thảo Cầm Viên Sài Gòn 18.	Cảnh quê: Địa đạo Củ Chi 19.	Đường hoa Nguyễn Huệ: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 20.	Vườn bí đường hoa: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 21.	Rực rỡ đường hoa: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 22.	Chuyển mùa: Bệnh viện Thủ Đức 23.	Sứ trắng: Bệnh viện Thủ Đức 24.	Nắng biển: Biển Vũng Tàu 25.	Hoàng hôn: Đường cao tốc Long Thành Dầu Giây 26.	Chiều mưa: Đường cao tốc Long Thành Dầu Giây 27.	Vãng cảnh chùa: Chùa Linh Ứng  28.	Góc trời thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, chụp từ Pearl Plaza 29.	Bừng nở: Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 30.	Ngựa núi: Núi Langbiang 31.	Núi non: Núi Langbiang 32.	Cây mai ngày Tết

1. Bán đảo Sơn Trà: Bán đảo Sơn Trà 2. Đi phượt: Bán đảo Sơn Trà 3. Hoa và biển: Bán đảo Sơn Trà 4. Cây đa nghìn năm: Bán đảo Sơn Trà 5. Thác Dambri: Khu du lịch thác Dambri 6. Hồ nước: Khu du lịch thác Dambri 7. Mờ ảo: Khu du lịch thác Dambri 8. Gà con: Nông trang xanh/Green Noel 9. Chờ thu hoạch: Nông trang xanh/Green Noel 10. Mùa nấm: Nông trang xanh/Green Noel 11. Thành phố Đà Nẵng 12. Cầu Trần Thị Lý: Thành phố Đà Nẵng 13. Cá chép hóa Rồng: Thành phố Đà Nẵng 14. Bình minh trên Bà Nà: Khu du lịch Bà Nà Hills 15. Hoa dại: Khu du lịch Bà Nà Hills 16. Núi rừng: Khu du lịch Bà Nà Hills 17. Bầy dê: Thảo Cầm Viên Sài Gòn 18. Cảnh quê: Địa đạo Củ Chi 19. Đường hoa Nguyễn Huệ: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 20. Vườn bí đường hoa: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 21. Rực rỡ đường hoa: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 22. Chuyển mùa: Bệnh viện Thủ Đức 23. Sứ trắng: Bệnh viện Thủ Đức 24. Nắng biển: Biển Vũng Tàu 25. Hoàng hôn: Đường cao tốc Long Thành Dầu Giây 26. Chiều mưa: Đường cao tốc Long Thành Dầu Giây 27. Vãng cảnh chùa: Chùa Linh Ứng 28. Góc trời thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, chụp từ Pearl Plaza 29. Bừng nở: Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 30. Ngựa núi: Núi Langbiang 31. Núi non: Núi Langbiang 32. Cây mai ngày Tết

Phan Hoàng Anh
Hình Nhà thờ Đức Bà: Chỉ một góc tường màu đỏ gạch đã tô điểm lên sự nổi bật cho Nhà thờ Đức Bà một nét đẹp cổ kính đến bất ngờ. Đối với người dân Sài Gòn, Nhà thờ Đức Bà từ lâu đã trở thành một địa điểm quen thuộc. Là nơi cho các bạn trẻ thoải mái chụp hình thỏa đam mê, là nơi lưu giữ lại khoành khắc của các cặp đôi hạnh phúc mới cưới, là nơi để cầu nguyện, là nơi rất riêng của Sài Gòn. Dù là một địa điểm tham quan nhưng Nhà thờ đã có từ rất lâu, vi thế mà nơi đây là bạn của người Sài Gòn tự bao giờ. Thời gian có thể làm màu tường trở nên cũ kĩ hơn nhưng điều đó chỉ khiến Nhà thờ Đức Bà thêm đẹp, càng trở thành người bạn thân thiết của người dân Thành phố mang tên Bác.  Hình ảnh con sông: Con đường về nhà đều có những cảnh đẹp quen thuộc mà ta không nhận ra nếu không để ý. Vì nó quá gần gũi nên ta chẳng dể ý. Con người là thế. Luôn hờ hững với những thứ ngay bên cạnh mình. Xa xa là những ngôi nhà với nhiều màu sắc, bên kia sông cũng là cuộc sống bận rộn của biết bao người giờ tan tầm. Một tòa nhà đang được xây dựng để kịp tiến độ. Dường như khi đứng lại, có thể ta không làm gì nhưng mọi thứ xung quanh vẫn tiếp tục làm việc theo bản tính vốn có của nó. Hãy thử sống chậm và càm nhận từng khoảnh khắc để thấy được sự bình yên trong chuỗi lo toán của cuộc sống này.

Hình Nhà thờ Đức Bà: Chỉ một góc tường màu đỏ gạch đã tô điểm lên sự nổi bật cho Nhà thờ Đức Bà một nét đẹp cổ kính đến bất ngờ. Đối với người dân Sài Gòn, Nhà thờ Đức Bà từ lâu đã trở thành một địa điểm quen thuộc. Là nơi cho các bạn trẻ thoải mái chụp hình thỏa đam mê, là nơi lưu giữ lại khoành khắc của các cặp đôi hạnh phúc mới cưới, là nơi để cầu nguyện, là nơi rất riêng của Sài Gòn. Dù là một địa điểm tham quan nhưng Nhà thờ đã có từ rất lâu, vi thế mà nơi đây là bạn của người Sài Gòn tự bao giờ. Thời gian có thể làm màu tường trở nên cũ kĩ hơn nhưng điều đó chỉ khiến Nhà thờ Đức Bà thêm đẹp, càng trở thành người bạn thân thiết của người dân Thành phố mang tên Bác. Hình ảnh con sông: Con đường về nhà đều có những cảnh đẹp quen thuộc mà ta không nhận ra nếu không để ý. Vì nó quá gần gũi nên ta chẳng dể ý. Con người là thế. Luôn hờ hững với những thứ ngay bên cạnh mình. Xa xa là những ngôi nhà với nhiều màu sắc, bên kia sông cũng là cuộc sống bận rộn của biết bao người giờ tan tầm. Một tòa nhà đang được xây dựng để kịp tiến độ. Dường như khi đứng lại, có thể ta không làm gì nhưng mọi thứ xung quanh vẫn tiếp tục làm việc theo bản tính vốn có của nó. Hãy thử sống chậm và càm nhận từng khoảnh khắc để thấy được sự bình yên trong chuỗi lo toán của cuộc sống này.

Trương Thị Minh Tuyền