Hoàng hôn

Ảnh chụp ở công trình xây dựng bên sông Sài Gòn qua khúc quanh phường An Phú Đông quận 12 ngày 8/1/2017

Đất nước của sự phát triển