Thiên nhiên mùa xuân

Tác phẩm được chụp trong chuyến đi dã ngoại cùng trường đến Bảo Lộc

Trạm dừng chân

Trạm dừng chân

Thiên nhiên hùng vĩ

Thiên nhiên hùng vĩ

Thiên nhiên hùng vĩ

Thiên nhiên hùng vĩ

Thiên nhiên hùng vĩ

Thiên nhiên hùng vĩ

Thiên nhiên hùng vĩ

Thiên nhiên hùng vĩ