Ảnh “Phú Mỹ Hưng”

Ảnh chụp từ tầng 22 toà nhà đang xây dựng MD2, nhìn toàn toàn cảnh từ trên cao khi trời đang bắt đầu chuyển mưa.