• Tên tác phẩm : Cuộc sống hằng ngày

• Địa điểm : Phố đi bộ Nguyễn Huệ • Thời gian : 16h05 ngày 12/2/2017