• Tên tác phẩm : Cuộc sống nhiều âu lo

• Địa điểm : Phố đi bộ Nguyễn Huệ • Thời gian : 15h45 ngày 12/2/2017