• Tên tác phẩm: Mẹ dẫn con đi cả thế gian

• Địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ • Thời gian: 16h17 ngày 12/2/2017