1. Tên tác phẩm: "Gian thờ ngày Tết".

2. Thời gian: Ngày 26-01-2017 (nhằm ngày 29 Tết Đinh Dậu). 3. Địa điểm chụp: Phòng khách nhà ông Nội. 4. Ý nghĩa và những giải thích về bức ảnh được ghi trong phần "Mô tả". Bàn thờ kiểu cổ ở nhà ông Nội. Ý nghĩa của bức ảnh: Dấu ấn thời gian.