bà nội bên ao cá bác hồ

bà nội: “Đợi nội xíu để tạo dáng cho nó sang cái đã rồi hãy chụp”