Dấu ấn thời gian

1. Con mèo kì lạ 2. Chuyến tàu sáng 3. Sách Nhã Nam

Chụp ở Ga Sài Gòn, ngày 02/01/2017. Vì thích đi tàu, nhưng đã lâu rồi chưa được trở lại cảm giác đấy. Sáng đó mình...

Chụp ở trường vào giờ ra chơi. Con mèo kì lạ này không biết từ đâu xuất hiện nữa, hôm đó nó mò lên lân la cả...

Chụp ở đường sách Nguyễn Văn Bình, ngày 02/01/2017. Mình thích chụp mấy cuốn sách có bìa đẹp đẹp như thế, sách Nhã...