dấu ấn thời gian

cuộc sống ngày nay vội vàng, hối hả khiến cho mỗi giây trôi qua đều là thứ đá quý chòi lòa xa xỉ với mỗi chúng ta

dấu ấn thời gian