Mốc Thời Gian Đáng Nhớ

Đó là những bức hình đơn giản, bình dị trong cuộc sống hàng ngày của một học sinh nhưng đó lại là những dấu ấn đặc biệt nhất trong dòng thời gian của mỗi con người .

một chiều hoàng hôn

cảnh sơn hà

wifi yếu

lạnh lùng girl

my swagg

dạo phố

my brother

mẹ tôi

bạn tôi

cái ví màu hường

học nhóm

tóc bay trong gió